Openbare vergadering COVM Woensdrecht op 24 oktober 2019

Dit item is verlopen op 09-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht vergadert op donderdag 24 oktober 2019 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

De agenda* luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen / uitgaande stukken
  3. Verslag bijeenkomst d.d. 11 april 2019
  4. Klachtenoverzichten
  5. Herziening luchtruim
  6. Begroting 2020
  7. Vergaderschema 2020
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

*Wijzigingen voorbehouden

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op de website van de COVM Woensdrecht, bereikbaar via www.covm.nl.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis

Pagina opties