Openbare vergadering COVM Woensdrecht op 4 oktober 2018

Dit item is verlopen op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: mededelingen

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 4 oktober 2018 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen / uitgaande stukken
  3. Verslag bijeenkomst d.d. 31 mei 2018
  4. Klachtenoverzichten
  5. Voortgang Luchthavenbesluit
  6. Begroting 2019
  7. Vergaderschema 2019
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 1 oktober 2018 digitaal beschikbaar via de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl. Zoek op ‘COVM Woensdrecht’ via de zoekbalk en klik op het eerste resultaat.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Pagina opties