Pilot 'Rent a Boa' van start

Dit item is verlopen op 25-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-09-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Aanmelden mogelijk via website en servicelijn

In september gaat Woensdrecht aan de slag met de pilot ‘Rent a Boa’, waarbij burgers directe invloed krijgen op de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). De opzet is dat inwoners in contact komen met de Boa en wijkagent en samen een plan maken hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan hondenoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen en andere overlast in de openbare ruimte.

Groepen met inwoners kunnen zich gezamenlijk aanmelden, waarna een plan wordt gemaakt samen met de Boa en de wijkagent. Vervolgens wordt bekeken hoe de problematiek gezamenlijk aangepakt kan worden. Wel gelden een aantal criteria voor deelname aan de pilot. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van problematiek die door meerdere inwoners wordt ervaren in een specifiek gebied of in een specifieke wijk. Ook mag er geen sprake zijn van individuele handhavingszaken.

Meer informatie over de pilot, voorwaarden en aanmelden kunt u vinden op www.woensdrecht.nl/rentaboa.

Pagina opties