Programmabegroting 2020 ter inzage

Dit item is verlopen op 01-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat, gelet op artikel 190 van de Gemeentewet, vanaf heden de Programmabegroting 2020 ter inzage ligt bij de centrale balie van de gemeente, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag een afschrift krijgen van de Programmabegroting 2020.

Hoogerheide, 16 oktober 2019

Pagina opties