Programmabegroting 2021 ter inzage

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-10-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat, gelet op artikel 190 van de Gemeentewet, vanaf heden de Programmabegroting 2021 ter inzage ligt bij de centrale balie van de gemeente, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag een afschrift krijgen van de Programmabegroting 2021.

Hoogerheide, 12 oktober 2020

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties