Regeling ambtelijk horen 2020 vastgesteld

Dit item is verlopen op 05-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Op 28 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de Regeling ambtelijk horen 2020 vastgesteld.

In de gemeente Woensdrecht worden bezwaarmakers ofwel door een ambtelijk hoorder gehoord ofwel door de Commissie Bezwaarschriften. Om de taakverdeling tussen de ambtelijk hoorder en de Commissie Bezwaarschriften helder weer te geven was het nodig de Regeling ambtelijk horen aan te passen.

In de Regeling ambtelijk horen 2020 is tevens een concreet aantal type besluiten opgenomen waarbij de ambtelijk hoorder niet bevoegd is. Voor die besluiten is dus altijd de commissie bevoegd.
Daarnaast is het in de nieuwe regeling mogelijk dat andere besluiten die naar oordeel van de ambtelijk hoorder zijn aan te merken als complex of politiek gevoelig worden ‘doorverwezen’ naar de commissie.

Deze regeling is opgenomen in de landelijke databank met regelingen (CVDR).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties