Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2020

Dit item is verlopen op 01-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

De gemeente Woensdrecht vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen heeft gemeente Woensdrecht de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen.
Per kind bestaat het recht op subsidie in de vorm van een voorziening in natura naar eigen keuze per kalenderjaar. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een sportclub, zwemles, muziekonderwijs, deelneming aan schoolreisjes en de verstrekking van een fiets of laptop. Vanaf 1 januari 2020 wordt de bijdrage voor laptops/tablets verhoogd van €350 naar €400 en voor fietsen van €300 naar €350.

Bekijk de volledige tekst van de regeling in de landelijke databank met regelingen en verordeningen.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties