Themabijeenkomst 'Erfgoed in Woensdrecht' op 31 oktober

Dit item is verlopen op 23-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-10-2019
Soort bekendmaking: agenda en notulen

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Locatie: kapel van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199, Ossendrecht
Aanvang: 19.30 uur

Toelichting

De gemeente Woensdrecht heeft nog geen erfgoedbeleid. Er is al wel een erfgoedverordening en een cultuurhistorische en archeologische waardenkaart. Visie of beleid hoe met verschillende aspecten van erfgoed om te gaan moet nog worden vormgegeven. Hiermee wil de Woensdrechtse gemeenteraad beginnen door een thema-avond te organiseren met hen die geĆÆnteresseerd zijn in ons lokale erfgoed. Het doel van de avond is een aantal verkenningen te maken die gebruikt kunnen worden voor een aanzet voor erfgoedbeleid. Die verkenning willen we graag met u doen  in gesprekstafels. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: gebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed (denk aan streektalen/gewoontes/gebruiken), landschapselementen en dorps(ge)zichten, religieus erfgoed, museale archieven en andere collecties.

Programma

19.00                           Inloop

19.30 - 19.30 uur       Opening door de dagvoorzitter de heer A.P.C.M. Gelten

19.30 - 19.40 uur       Introductie van de avond door wethouder Van Agtmaal

19.45 - 20.30 uur       Eerste gespreksronde  

20.30 - 20.40 uur       Korte pauze

20.40 - 21.25 uur       Tweede gespreksronde

21.25 - 21.45              Korte samenvatting en schets verdere proces

21.45                           Afsluiting door de voorzitter waarna nog even napraten

Voor de vergadering op locatie worden de pers, de heemkundekringen, de milieuverenigingen, natuurbeheerders, ZLTO en Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal, beheerders van lokale musea en religieus erfgoed, de archiefdienst, de gemeentelijke archeoloog en dorpsplatforms uitgenodigd.

Deze bijeenkomst is openbaar.

U wordt verzocht zich aan te melden bij g.averdieck@woensdrecht.nl

Camera-opnames in de raadzaal

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt van de raadsvergaderingen die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Als u gebruik maakt van het recht om in te spreken tijdens een vergadering van de Opinieraad is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.

Pagina opties