Themabijeenkomst 'Samenwerken in Woensdrecht' op 3 december

Dit item is verlopen op 27-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: agenda en notulen

Datum: dinsdag 3 december
Tijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal (gemeentehuis)

Toelichting

De gemeente Woensdrecht werkt op veel terreinen samen met anderen. Dat zijn soms hele formele samenwerkingen zoals in een gemeenschappelijke regeling, steeds vaker zijn die veel informeler.
De Rekenkamercommissie van de raad concludeerde dat de gemeenteraad te weinig inzicht heeft in die samenwerkingsvormen. En dat het niet duidelijk is welke motieven aan die samenwerking ten grondslag liggen. Deze bijeenkomst is bedoeld als verkenning van een definitieve reactie op de uitgebrachte aanbevelingen. Daarover moet de raad in 2020 een besluit nemen.

Programma

19.30 – 19.30 uur       Opening door de dagvoorzitter de heer M.R.G. Adriaansen

19.30 -  19.35 uur       Introductie van de avond door burgemeester Adriaansen

19.35 -  19.40 uur       Korte toelichting door de griffier van de opzet van de avond

19.40 -  20.00 uur       De eerste aanbeveling: inventariseer en categoriseer de samenwerkingen

Korte uitleg over de wijze waarop de impact van diverse samenwerkingen is gewogen door de stafafdeling. En gekoppeld daaraan: richt je je als raad op een individuele samenwerking of op een keten van samenwerkingen?

20.00 - 20.45 uur        De tweede aanbeveling: wat wilt u weten om meer regie te kunnen hebben op samenwerkingsvormen?

Wat verwachten u dan van het college en de portefeuillehouder?

Leidraad is de rol de rol van de raad als kadersteller, begrotingsbeheer en controleur.

20.45 - 21.15 uur        De derde aanbeveling: Waarom werken we samen en welke kaders horen daarbij?

In diverse documenten staan uitgangspunten en motieven. Aan de hand van een voorzet voor een afwegingskader verkennen we de motieven en toetsen we een voorzet voor een afwegingskader

21.15 - 21.40 uur        Discussie: wat betekent dat voor mijn rol als burgerlid, raadslid en adoptant en de regiefunctionaris?

21.40 - 21.45 uur        Samenvatting en schets verdere proces

21.45 uur                    Afsluiting door de voorzitter

Camera-opnames in de raadzaal

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt van de raadsvergaderingen die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Als u gebruik maakt van het recht om in te spreken tijdens een vergadering van de Opinieraad is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.

Pagina opties