Themabijeenkomst 'Veiligheid en zorg'

Dit item is verlopen op 08-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-01-2020
Soort bekendmaking: agenda en notulen

Datum: dinsdag 14 januari 2020

Tijd: vanaf 20.00 uur

Locatie: Pand openbare werken en in de brandweerkazerne (Doelstraat, Hoogerheide)

Programma

20.00 uur        Opening door de voorzitter de heer M.R.G Adriaansen

20.00-20.10    Korte introductie op de avond door burgemeester S. Adriaansen en voorstellen van de nieuwe gebiedsofficier van justitie

20.10-20.30

Veiligheidsbeeld in Woensdrecht

De teamchef van de politie gaat in op

  • Cijfers (kwantitatief)
  • Trends en ontwikkelingen (kwalitatief)
  • Opgaves voor het komende jaar (uitvoeringsplan 2020)

(Uiteen in twee groepen die na de pauze onderling wisselen)

20.35-21.05

Thema verwarde personen, huiselijk geweld en buurtbemiddeling

Locatie: kantine openbare werken, burgemeester Adriaansen

Door Jan-Willem Labruyere en de gebiedsofficier Openbaar Ministerie en de volgende onderwerpen: Toelichting Zorg- en Veiligheidshuis, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg thema verwarde personen, zijn er specifieke aandachtsgebieden of speerpunten in Woensdrecht?

Pauze en wisselen 21.05-21.10

21.10-21.40

Thema verslaving

Locatie: instructieruimte brandweerkazerne, wethouder Van der Beek

Toelichting door Novadic Kentron: algemeen verslavingsbeeld in Woensdrecht, welke trends onderkent Novadic Kentron, hoe staat het met GHB- en lachgasgebruik, zijn er specifieke doelgroepen?

21.40-22.00

Terugkoppeling

  • Thema verwarde personen
  • Thema verslaving
  • Resultaten handhavingsactie
  • Korte terugblik op de avond door burgemeester S. Adriaansen
  • Wat kan de raad/college/burgemeester nog aanvullend doen?

22.00 Afsluiting door de voorzitter

Camera-opnames in de raadzaal

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt van de raadsvergaderingen die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Als u gebruik maakt van het recht om in te spreken tijdens een vergadering van de Opinieraad is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.

Pagina opties