(tijdelijke) noodmaatregel bij acuut wegvallen inkomsten voor ZZP’ers en ondernemers

Dit item is verlopen op 01-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-03-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Door de uitbraak van corona (COVID-19) zijn er maatregelen getroffen door de landelijke overheid. Dit heeft veel gevolgen, zoals de sluiting van horeca, met alle financiële gevolgen van dien. De gemeente gaat, via landelijke maatregelen, aan de slag met de mensen die als ZZP’er of ondernemer getroffen worden door deze crisis.

Huidige maatregelen ZZP’ers en ondernemers

ZZP’ers met inkomensproblematiek kunnen een verzoek doen om financiële ondersteuning te krijgen via de gemeente, door middel van de regeling Besluit Bijstandsregeling voor Zelfstandigen (BBZ). Je komt in aanmerking voor deze regeling als je:

 • Een startende zelfstandige (bijvoorbeeld vanuit een uitkeringssituatie) bent;
 • Een gevestigde zelfstandige bent met tijdelijke financiële problemen;
 • Een oudere zelfstandige bent (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • Een zelfstandige bent die het bedrijf wil beëindigen.

Bij deze maatregel wordt er conform reguliere procedure aan het eind van het jaar bekeken of de financiële ondersteuning rechtmatig is verkregen.

Aangepaste (nood)maatregel ZZP’ers en ondernemers

Door het kabinet is dinsdag 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd. De tijdelijk aangepaste (Bbz)-regeling voor ZZP’ers en ondernemers is als volgt:

 • De toets op levensvatbaarheid, die het BBZ kent wordt niet toegepast, waardoor snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal circa € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Deze informatie is beschikbaar gesteld door de Intergemeentelijkse Sociale Dienst (ISD Brabantse Wal):

 • Via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal worden alle aanvragen BBZ (Besluit Bijstand voor Zelfstandigen) door ondernemers in behandeling genomen en het proces zo spoedig mogelijk in gang gezet.
 • De ISD kan daarbij echter geen toezeggingen doen omdat de beoogde wetstechnische aanpassingen vanuit het kabinet verder nog moeten worden uitgewerkt. Zodra er echt duidelijkheid is over de wijzigingen, zal de ISD daar zo nodig processen op aanpassen.
 • Wanneer ondernemers een aanvraag BBZ willen doen, gebeurt dat op de website van de ISD:

  Ga naar het Sociaal Ondernemersloket Online (Solo)

  Op deze website is er ook een check te doen of u in aanmerking komt voor tijdelijke financiële ondersteuning.

 • Wanneer u er digitaal niet aan uitkomt of meer vragen hebt, dan kunt u via 140164 bellen met de ISD.

Pagina opties