Tracés voor 380 kV-hoogspanningsverbinding TenneT nu beschikbaar

Dit item is verlopen op 01-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-03-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Het TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is nu beschikbaar. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen.
In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht.

Projectboek 3 is te vinden op deze website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook bevat het meer informatie over het vervolgproces. Zo streeft TenneT naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Keuze uitwerking variant in juni 2019

De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Pagina opties