Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening vastgesteld

Dit item is verlopen op 27-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 13 december 2018 de Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Met de wijziging zijn carnaval, koningsnacht en oud en nieuw aangewezen collectieve festiviteiten, waarvoor hogere geluidsnormen gelden.

Daarnaast zijn er twee nieuwe artikelen opgenomen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Op basis van het nieuwe artikel 2:40i kan het college gebouwen en activiteiten aanwijzen waarvoor een exploitatievergunningsplicht geldt. Verder heeft de burgemeester in artikel 2:80 de bevoegdheid gekregen om openbare gebouwen en erven tijdelijk te sluiten indien daar bepaalde illegale activiteiten plaatsvinden, zoals illegaal gokken, wapenbezit en het aanwezig hebben van gestolen goederen.

De verordening is langs de elektronische weg te raadplegen in de landelijke databank met verordeningen
U vindt tevens het document met het raadsbesluit hieronder.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties