U heeft hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

Dit item is verlopen op 27-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Het Voorzieningenteam van BWI Woensdrecht is bereid om u te helpen bij het aanvragen van kwijtschelding. Het aanvraagformulier kwijtschelding kan alleen via de website www.bwbrabant.nl/kwijtschelding worden ingevuld. Hiervoor heeft u uw aanslagbiljet nodig.

Neemt u daarom het aanslagbiljet en onderstaande gegevens mee naar het Voorzieningenteam als die op u van toepassing zijn. Zonder deze gegevens kan uw aanvraag kwijtschelding niet worden ingevuld.

Loon of uitkeringsspecificatie(s) Kopie betalingsregeling andere belastingen
Huurspecificatie Kopie voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
Specificatie premie zorgverzekering

Maandelijks factuur kinderopvang en voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag

Voorschotbeschikking huur- en zorgtoeslag Jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast
Afschriften bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het saldo zichtbaar

Het Voorzieningenteam kan u verder helpen met het aanvragen van Toeslagen, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, voedselbank, jeugdsport- en cultuurfonds, maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, stichting Leergeld en vele andere inkomensaanvullende voorzieningen. Het Voorzieningenteam zoekt uit waar u recht op heeft en adviseert u over de te nemen stappen.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

Kromstraat 4, Hoogerheide, tel. (0164) 672049

Het Voorzieningenteam helpt met het invullen van het digitale kwijtscheldingsformulier, inloopspreekuur op dinsdag van 10:00 uur tot 11:00 uur en donderdag van 13:00 uur tot 14:00 uur.

Pagina opties