Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019

Dit item is verlopen op 13-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft op 27 november 2018 het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit diende in lijn gebracht te worden met de nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding per 1 januari 2019.

Het uitvoeringsbesluit is langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt het Uitvoeringsbesluit hieronder als download.

Pagina opties