Vaststelling straatnamen Groeve Boudewijn Ossendrecht

Dit item is verlopen op 14-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Bij de uitvoering van het bestemmingsplan “Groeve Boudewijn” worden nieuwe straten gerealiseerd en bestaande straten aangepast. De nieuwe straat wordt voorzien van een straatnaam. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deze nieuwe straat de naamgeving Elzenbroek te geven. Als ingangsdatum voor het besluit wordt 6 november 2019 aangehouden.
Daarnaast heeft het college besloten om van twee bestaande straatnamen (Meiduinweg en Breestraat) de geometrische afbakening aan te passen zodat deze aansluiten op de nieuwe situatie. Deze aanpassing is per direct ingegaan.

Het straatnaambesluit met bijbehorende situatietekeningen ligt tot en met dinsdag 13 november 2019 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis.

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit, binnen 6 weken bezwaar maken bij het bestuursorgaan, in casu het college van burgemeester en wethouders, die het besluit heeft genomen. Meer informatie vindt u op de website www.woensdrecht.nl/bezwaar.

Hoogerheide, 9 oktober 2019

Pagina opties