Vaststelling straatnamen Noordrand Ossendrecht

Dit item is verlopen op 01-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Bij de uitvoering van het bestemmingsplan “Noordrand Ossendrecht” worden nieuwe straten gerealiseerd. Deze straten worden voorzien van een straatnaam. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de nieuwe straten de naamgeving “Boomgaard” en “Zonneweide” te geven. Als ingangsdatum voor het besluit wordt 12 september 2019 aangehouden.

Het straatnaambesluit met bijbehorende situatietekeningen ligt met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken en dus tot en met dinsdag 10 september 2019 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis.

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit, binnen 6 weken  bezwaar maken bij het bestuursorgaan, in casu het college van burgemeester en wethouders, die het besluit heeft genomen. Meer informatie vindt u op de website www.woensdrecht.nl.
 

Hoogerheide, 31 juli 2019.

Pagina opties