Vergadering COVM Woensdrecht op 14 mei 2020 verloopt schriftelijk

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-05-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Vanwege het Corona virus en de RIVM richtlijnen zal de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht op donderdag 14 mei 2020 eenmalig schriftelijk vergaderen.

Agenda COVM Woensdrecht

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag bijeenkomst d.d. 24 oktober 2019
  5. Klachtenoverzichten
  6. Jaarrapportages geluid
  7. Herziening luchtruim
  8. Gewijzigde begroting 2020
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op de website van de COVM Woensdrecht, bereikbaar via www.covm.nl.

Vragen

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, dhr. M. Huijbregts. U kunt hem per e-mail bereiken op michiel.huijbregts@rijksoverheid.nl.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Pagina opties