Verkeersbesluit oplaadpalen elektrische voertuigen

Dit item is verlopen op 07-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-03-2018
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Verkeersbesluit WD2018.02 tot het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen op een drietal locaties in de gemeente Woensdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken via deze weg bekend dat er een drietal publieke oplaadpalen voor elektrische voertuigen zullen worden geplaatst. Het gaat om de locaties ter hoogte van de volgende adressen:
a. Molenakkers 1 te Woensdrecht;
b. De Cichorei 4 te Ossendrecht;
c. Heijmansven 8 Huijbergen 

Deze locaties zijn bepaald in overleg tussen Nuon/Heijmans, de verschillende dorpsplatforms en de gemeente. Nuon/Heijmans is de concessiehouder voor het plaatsen van laadpalen in de meeste gemeenten in Noord-Brabant. Er is gekozen voor deze locaties omdat ze centraal gelegen en/of in de directe nabijheid liggen van een MFC.
Op dit moment zijn er nog slechts twee publieke oplaadpalen in onze gemeente. Eén aan de Huijbergseweg in Hoogerheide en één aan de Breestraat in Putte. De laadpalen zijn geschikt voor het opladen van twee voertuigen gelijktijdig.

Indien u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u als belanghebbenden binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van de bekendmaking van dit besluit, een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. Het definitief verkeersbesluit kan door een ieder worden opgevraagd, analoog bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide en digitaal via onderstaande link: 
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de toezending daarvan schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.
Meer informatie vindt u aan de centrale balie en hier op de website.

Pagina opties