Verkeersmaatregelen gehandicaptenparkeerplaatsen

Dit item is verlopen op 01-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op 1 augustus 2019 de volgende verkeersmaatregel hebben genomen:

  • het is verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats gelegen in de nabijheid van de woning aan de Bleriotlaan 18 te Hoogerheide, behalve voor de gehandicapte bewoner van de woning aan de Bleriotlaan 18 te Hoogerheide. (bekendmaking)
  • het is verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats gelegen in de nabijheid van de woning aan de Paus Joanneslaan 24 te Ossendrecht, behalve voor de gehandicapte bewoner van de woning aan de Paus Joanneslaan 24 te Ossendrecht. (bekendmaking)

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 14 augustus 2019

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de toezending daarvan schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.
Meer informatie vindt u aan de centrale balie en hier op de website.

Pagina opties