Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 vastgesteld

Dit item is verlopen op 17-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 28 maart 2019 de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 vastgesteld. De Verordening die dateert uit 2018 diende geactualiseerd te worden naar aanleiding van een Algemene Maatregel van Bestuur, gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis hiervan geldt per 1 januari 2019 een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

De verordening is langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt het document hieronder en in de landelijke databank met verordeningen (CVDR).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties