Vertrokken naar onbekende bestemming

Dit item is verlopen op 13-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Ten aanzien van:

de heer M. Kwiatkowski, Molendreef 33 te Ossendrecht en

de heer P. Barto, Binnenweg 2 te Hoogerheide

hebben wij per 19 december 2019 ambtshalve het briefadres beƫindigd.

De gemeente Woensdrecht wil de burgers zoveel mogelijk inschrijven op het adres daar waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is bedoeld voor de bijzondere situaties waarin burgers tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Het college heeft daarom besloten de persoonslijst van bovengenoemde persoon op te schorten. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5,  Algemene wet bestuursrecht (AWB), zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
  • een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;
  • de gronden waarop uw bezwaar berust.

Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal indienen (met uw DigiD) via: bit.ly/VoorlopigeVoorziening

Bij de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Hoogerheide, 29 januari 2020

Pagina opties