Voornemen beëindigen briefadres

Dit item is verlopen op 17-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-12-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Ten aanzien van:

de heer M. Kwiatkowski, Molendreef 33 te Ossendrecht en

de heer P. Barto, Binnenweg 2 te Hoogerheide

zijn wij voornemens per 18 december 2019 over te gaan tot ambtshalve beëindiging van het briefadres.

De reden hiervoor is dat wij geen enkele informatie hebben gekregen over het huidige woonadres of verblijfplaats. Om te controleren of u nog briefadres kunt houden op het bovengenoemde adres, bent u verzocht om op het gemeentehuis te komen om nadere inlichtingen te verstrekken over uw woonsituatie. U hebt geen gehoor gegeven aan de oproep.

De gemeente Woensdrecht wil de burgers zoveel mogelijk inschrijven op het adres daar waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is bedoeld voor de bijzondere situaties waarin burgers tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van bovengenoemde persoon op te schorten. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. 

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoonnummer 14 0164. 

U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt geven;
  • de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit;
  • uw handtekening.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Woensdrecht
Ter attentie van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0164.

Pagina opties