Voornemen vertrokken naar onbekende bestemming

Dit item is verlopen op 05-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. 

Geslachtsnaam en voorletters Adres/Woonplaats Datum voornemen Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar
dhr. J. Schuurbiers          Antwerpsestraat 216 te Putte 25 juli 2019 Onbekend

              

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoonnummer 14 0164. 
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief de volgende zaken:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt geven;
  • de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit:
  • uw handtekening.


U stuurt de brief naar:

Gemeente Woensdrecht
Ter attentie van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0164.

Hoogerheide, 24 juli 2019

Pagina opties