Waardevolle bomenlijst en kaart met beschermde groenstructuren gekoppeld aan Algemene plaatselijke verordening (APV)

Dit item is verlopen op 17-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

In de Algemene plaatselijke verordening wordt bepaald dat het college een lijst met waardevolle bomen en een  kaart met beschermde groenstructuren voor bomen die niet gekapt mogen worden vaststelt. Het is verboden om zonder kapvergunning een boom te kappen die voorkomt op deze lijst en/of deze kaart. Het college heeft op 9 april 2019 besloten om deze lijst en kaart, die onderdeel uitmaken van het Groenbeleidsplan, vast te stellen als onderdeel van de APV.

Voor een digitale kaart met de beschermde bomen in onze gemeente kijkt u op www.woensdrecht.nl/beschermdebomen.

Hoogerheide, 17 april 2019

Pagina opties