Zienswijze vertrokken naar onbekende bestemming

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-03-2020
Soort bekendmaking: meldingen

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze personen op te schorten. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres/woonplaats Datum voornemen Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar
mevr. A.R. Amancei 02-03-1998 Europastraat 18 te Ossendrecht 19-03-2020 onbekend
dhr. M.S. Amancei 16-12-2017 Europastraat 18 te Ossendrecht 19-03-2020 onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoonnummer 14 0164. 
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief de volgende zaken:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt geven;
  • de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit;
  • uw handtekening.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Woensdrecht
Ter attentie van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0164.

Hoogerheide, 18 maart 2020

Een melding is geen besluit op basis van artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daardoor staat bezwaar niet open tegen de melding.

Pagina opties