Zienswijze vertrokken naar onbekende bestemming

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-04-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze personen op te schorten. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres/woonplaats Datum voornemen Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar
De heer V. Mikelis 07-01-1988 Binnenweg 2c te Hoogerheide 23-04-2020 onbekend
De heer A. Kozlovskis 05-04-1991 Binnenweg 2c te Hoogerheide 23-04-2020 onbekend
De heerK. van Dessel 11-11-1988 Canadalaan 9 te Putte 23-04-2020 onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoonnummer 14 0164. 
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief de volgende zaken:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt geven;
  • de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit;
  • uw handtekening.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Woensdrecht
Ter attentie van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0164.

Hoogerheide, 22 april 2020

Pagina opties