Omgevingsvergunning (aangevraagd)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Tegen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken. Dit kan wel wanneer hierover een besluit genomen is.

Archief

Pagina opties