Omgevingsvergunning (verleend)

Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Archief

Pagina opties