Actualisatie bestemmingsplan buitengebied, 3e herziening (076) (onherroepelijk))

Fase: onherroepelijk per 10 februari 2015.

Bekijk de interactieve kaart op RO-online.

Voor het inzichtelijk krijgen van de geldende situatie binnen het plangebied, is het noodzakelijk om naast deze herziening ook het geldende bestemmingsplan (moederplan) te raadplegen; er ontstaat geen compleet overzicht van de nieuwe geldende situatie. Zo zijn op de verbeelding en in de toelichting slechts die onderdelen opgenomen, die deel uitmaken van deze herziening. Dit geldt eveneens voor de regels: uitsluitend de bepalingen uit het moederplan die wijzigen dan wel worden aangevuld door onderhavige herziening zijn in de planregels ‐ met een doorhaling in groen ('regel') of een toevoeging in geel ('regel') ‐ opgenomen. Na het onherroepelijk worden van voorliggende herziening zal overigens wel een geconsolideerde versie (geïntegreerde versie) van het moederplan en deze herziening worden opgesteld, waardoor een compleet overzicht van de geldende situatie ontstaat.

Pagina opties