Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Hoogerheide inclusief planMER en verzoek om herbegrenzing groenblauwe mantel en stedelijk zoekgebied (106) (onherroepelijk)

Fase: onherroepelijk per 17 december 2015.

Bekijk de interactieve kaart op RO-online.

De raad heeft op 17 september 2015 het bestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Hoogerheide” vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bedrijventerrein De Kooi te Hoogerheide binnen het gebied gesitueerd tussen de Postweg – de Huijbergseweg – de Bunkerbaan en de Kooiweg te Hoogerheide. 

Het bestemmingsplan ligt nu bij de provincie die 6 weken de tijd hebben om een reactieve aanwijzing af te geven. Nadat bericht is ontvangen van de provincie zal het bestemmingsplan vanaf 5 november 2015 nog 6 weken ter inzage worden gelegd in het kader van de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

Te downloaden:

Pagina opties