Lijst met niet actuele bestemmingsplannen

Op basis van artikel 3.1 lid 2 Wro dient een bestemmingsplan binnen 10 jaar na vaststelling opnieuw vastgesteld te worden. Een aantal gebieden binnen de gemeente Woensdrecht voldoet na 1 juli 2013 niet meer aan dit artikel.

Hiermee vervalt op basis van artikel 3.1 lid 4 Wro de bevoegdheid van het gemeentebestuur tot het invorderen van rechten voor verstrekte diensten die verband houden met het vigerende bestemmingsplan. De betreffende bestemmingsplannen blijven echter van kracht.
Aanvragen tot omgevingsvergunningen van na 1 juli 2013 blijven aan deze bestemmingsplannen getoetst worden.

Pagina opties