Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee garageboxen op de hoek Leliestraat – Narcisstraat te Putte (218) (ontwerp)

Fase: ontwerp; ter inzage / reactie mogelijkheid vanaf 25 november 2021 gedurende een periode van 6 weken.

Pagina opties