Niet actuele bestemmingsplannen gemeente Woensdrecht

  • Lijst met niet actuele bestemmingsplannen

    Op basis van artikel 3.1 lid 2 Wro dient een bestemmingsplan binnen 10 jaar na vaststelling opnieuw vastgesteld te worden. Een aantal gebieden binnen de gemeente Woensdrecht voldoet na 1 juli 2013 niet meer aan dit artikel.

Pagina opties