Bestemmingsplannen

De gemeente publiceert de actuele bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als service bieden we u ook een overzicht aan van de plannen die momenteel ter inzage liggen in pdf-vorm. Daarnaast zijn de overige geldende bestemmingsplannen als pdf-bestand beschikbaar.

Wat is een bestemmingsplan?

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.

/home/aanvragen-en-regelen_43025/product/bestemmingsplan-inzien_303.html

www.ruimtelijkeplannen.nl

Recente bestemmingsplannen van de gemeente Woensdrecht kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

/home/wwwruimtelijkeplannennl_43655/

Bestemmingsplannen inzien

Een overzicht van momenteel ter inzage liggende plannen en de geldende bestemmingsplannen.

/home/bestemmingsplannen-inzien_43679/

Andere ruimtelijke plannen

Naast bestemmingsplannen zijn er ook andere plannen die gaan over de inrichting van het gemeentelijk grondgebied. Dit zijn plannen zoals (structuur)visies en beleidsplannen.

/home/andere-ruimtelijke-plannen_43682/

Pagina opties