Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Icon

Meer over taken van de gemeenteraad, komende vergaderingen en wie er in de raad zitten.

/home/gemeenteraad_43136/

Financiƫn

Icon

De begroting en de jaarrekening van de gemeente.

/home/financien-van-de-gemeente_43706/

Rekenkamercommissie

Icon

De controleert het college.
De rekenkamercommissie doet onderzoek voor de raad.

/home/rekenkamercommissie_43742/

College van burgemeester en wethouders

Icon

Samenstelling van het college van B&W, besluitenlijsten en het collegewerkprogramma

/home/college-van-bw_43148/

Regelgeving en beleid

Icon

Gemeentelijke verordeningen en beleidsregels plus het inkoopbeleid.

/home/regelgeving-en-beleid_43445/

Samenwerking

Icon

Een overzicht van alle gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente in deelneemt.

/home/overzicht-gemeenschappelijke-regelingen_43157/

Gemeentelijke organisatie

Icon

Een organogram van de gemeentelijke organisatie met de namen van afdelingen en teams

/home/gemeentelijke-organisatie_43859/

Werken bij de gemeente

Icon

De gemeente publiceert vacatures hier en op de regionale website werkeninwestbrabant.nl.

/home/werken-bij-de-gemeente_43457/

Pagina opties