Buurtpreventieleden gezocht

Afbeelding: leden buurtpreventie in de bekende gele jassen

Iedere kern in de gemeente Woensdrecht heeft een buurtpreventieteam. U heeft ze vast weleens zien lopen, goed herkenbaar met een geel hesje of jas. Ze zijn de ogen en oren van de buurt en werken daarbij intensief samen met politie en gemeente.

Ze houden toezicht in de straten, constateren onveilige (verkeers)situaties en informeren dorpsgenoten over onderwerpen als inbraakpreventie. En dat is niet zonder resultaat. We zien tot nu toe positieve resultaten in de stagnering van woninginbraken en een toename van het veiligheidsgevoel bij bewoners.

De buurtpreventieteams kunnen altijd versterking gebruiken.
Kijk eens rond op de site: www.buurtpreventieonline.nl
Mocht u interesse hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de teamcoƶrdinator om u verder te laten informeren of om eens een ronde mee te lopen.

Vanuit de gemeente staat mevrouw Linda Bogers voor u klaar, u kunt haar bereiken via tel. 140164 of e-mail: l.bogers@woensdrecht.nl.

Pagina opties