Contact met de buurtpreventie

Voor informatie over buurtpreventie in Woensdrecht neemt u contact op met de coördinator buurtpreventie, mevrouw L. Bogers, via telefoonnummer 140164 of per mail buurtpreventie@woensdrecht.nl.

Als taken voor de coördinator buurtpreventie zijn onder andere benoemd:

  • Ondersteuning van buurtpreventieteams door tips te geven over de wijze van uitvoering buurtpreventie en door als vraagbaak te fungeren.
  • Het schrijven van artikelen in de kranten en weekbladen met tips over buurtpreventie en inbraakpreventie.
  • Het coördineren van speciale acties in samenwerking met politie, gericht op inbraakpreventie.
  • Het stimuleren van het Politie Keurmerk Veilig Wonen in de wijken en buurten.
  • Het organiseren van periodieke bijeenkomsten met de wijkcoördinatoren, waar ervaringen en werkmethoden uitgewisseld kunnen worden.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid in de wijken en buurten.

Pagina opties