College van B&W

Samenstelling

Wie zit er in het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht?

/home/samenstelling-college-bw_43154/

Besluitenlijsten

Iedere dinsdagochtend vergadert het college. Van de besluiten wordt wekelijks een overzicht gemaakt.

/home/besluitenlijsten-bw-vergaderingen_43787/

Portefeuilleverdeling college

Elke bestuurder behandelt zijn eigen onderwerpen / thema's.

/home/portefeuilleverdeling-college_43514/

Collegewerkprogramma

Het Collegewerkprogramma kent vijf hoofdstukken / programma's: Sociaal domein, Economie, Ruimte, wonen en leven, Bestuur en Bedrijfsvoering.

/document.php?fileid=132946&f=7363e863e1c279634ccb98881a2fb3eb&attachment=1&c=127879

Nevenfuncties

Een overzicht van de nevenfunctie(s) van de collegeleden en de gemeentesecretaris.

/home/nevenfuncties-collegeleden_43448/

Coalitieakkoord 2018-2022

Het Coalitieakkoord met de titel 'Samen door!' werd 29 mei 2018 ondertekend door de politieke partijen ABZ, CDA en VVD.

/document.php?fileid=130021&f=04ed1d762909841373c059cc49ca7be3&attachment=1&c=127879

Pagina opties