Contact bij burgerinitiatieven

Gemeente Woensdrecht

  • Klantencontactcentrum (KCC): het KCC, inclusief de balie in het gemeentehuis vormt het centrale loket. U kunt telefonisch contact opnemen via: 14 0164, per e-mail via initiatieven@woensdrecht.nl of langskomen in het gemeentehuis.
  • Verbeterdebuurt: U kunt uw initiatief ook aanmelden via Verbeterdebuurt. Op de website www.verbeterdebuurt.nl kiest u bij melding maken voor ‘idee’. Op de plattegrond verschijnt dan een lampje met uw initiatief. Dit kan ook gedaan worden met de verbeterdebuurt-app.
  • Wijkteams: In de wijk kan het wijkteam van de buitendienst een eerste aanspreekpunt zijn.
  • Sociaal domein: Het loket voor het sociaal domein bevindt zich in het gemeentehuis in Hoogerheide.

Het algemene e-mailadres waarmee u een burgerinitiatief kunt doorgeven is initiatieven@woensdrecht.nl.

Dorpsplatforms

Ook bij de dorpsplatforms kunt u terecht om uw idee kenbaar te maken.

Stérk Brabant

Kom in contact met andere waardevolle partijen voor je initiatief. Deel je ervaringen en tips in het netwerk Stérk Brabant. Kijk op http://sterkbrabant.nl

Pagina opties