Update 1 april

Het kabinet heeft dinsdagavond 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

Vanaf vandaag is de website https://corona.steffie.nl/nl/ online. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met deze website wordt voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden.

Woensdrecht Waarderingsestafette

In de vorm van een estafette gaat het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij initiatieven in de samenleving. In een eerste filmpje bezoekt men de voedselbank in Ossendrecht om daar de waardering uit te spreken. Bekijk de video op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Samen doen wat menselijk is

De gemeente Woensdrecht en alle partners met wie we werken, kijken wat menselijk is in deze tijd. Zo laten Woningstichting Woensdrecht en Stadlander weten dat niemand op straat zal belanden door de corona-crisis. Als het nodig is, treffen ze ruimere betalingsregelingen met bewoners die hun huur niet meer kunnen betalen.

Er is speciale aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie. De gemeente gaat ruimhartig om met opvang waar dat noodzakelijk is voor het welzijn van kinderen. Ook de regeling ‘sociaal medische kinderopvang’ is verlengd.

Vragen over geld

U kunt op afspraak terecht bij het Startpunt Grip op Geld van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) voor uw financiële vragen. Er is geen inloopspreekuur maar u kunt bellen voor hulp met 06 - 45861788 of mailen naar: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.

Pagina opties