Update 1 juli: Nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio

Met ingang van 1 juli is er een nieuwe noodverordening van kracht waarin de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn verwoord.
Er is ook een handige samenvatting van de belangrijkste maatregelen uit de noodverordening geschreven in gewone taal beschikbaar.

Pagina opties