Update 12 mei 2021: Aanpassing van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Afbeelding: spaarvarken met munten

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verruimd. Hierdoor komen mensen eerder in aanmerking voor ondersteuning en kunnen meer mensen hulp krijgen. U kunt een aanvraag doen, als uw inkomen aanzienlijk gedaald is door de coronacrisis en uw woonlasten daardoor te hoog geworden zijn.

Heeft u al een beroep gedaan op deze regeling? Dan wordt uw aanvraag opnieuw bekeken. Heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld huur, hypotheek of energiekosten door inkomensterugval door de coronacrisis? Mogelijk komt u in aanmerking.
Aanvragen: COVID-19 (antwoordop.nl). Startpunt Grip op Geld helpt u graag bij de aanvraag als u er niet uitkomt. Bel: 0164 - 672049 of mail: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.

De concrete wijzingen:

  • De periode over de inkomensterugval wordt verruimd, de aanvrager dient een inkomensterugval aan te tonen over de maanden: januari, februari, maart of april 2021 ten opzichte van januari 2020.
  • Maximale hoogte TONK: er is gekozen voor een eenmalige bijdrage van € 1500 of € 3.000, afhankelijk van het percentage van het inkomen dat de aanvrager kwijt is aan de genoemde noodzakelijke kosten.
  • De woonquote; het percentage van inkomen dat het huishouden maandelijks besteedt aan noodzakelijke kosten is verruimd waardoor er minder afwijzingen zullen zijn en meer inwoners ondersteunt worden. Waarbij volgens een staffelmethoden geen onderscheid wordt gemaakt tussen een alleenstaande en het gezin. Er wordt alleen rekening gehouden met het hebben van lage dan wel hoge woonkosten. 
  • Aanvragen die onder de eerder vastgestelde beleidsregels zijn afgewezen, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels TONK.

Aanvragen

U kunt ondersteuning aanvragen via de ISD Brabantse Wal. Het kan zijn dat bovenstaande wijzigingen nog niet verwerkt zijn op de betreffende webpagina. Het inschrijfformulier is echter up-to-date. Zie: COVID-19 (antwoordop.nl).

Pagina opties