Update 16 oktober: Burgemeester Adriaansen schrijft brief aan de inwoners van Woensdrecht

Burgemeester Steven Adriaansen richt zich met een brief tot alle inwoners van de gemeente Woensdrecht.

Lees de tekst hieronder.

Woensdrecht, 16 oktober 2020

Beste inwoners van de gemeente Woensdrecht,

Dinsdag scherpte het kabinet de maatregelen aan om corona opnieuw in te dammen. Een spervuur aan maatregelen zet ons sociale leven de komende weken op een nog lager pitje. Horeca moet weer sluiten en evenementen zijn verboden. De sportcompetities voor volwassenen én kinderen in teamverband zijn aan banden gelegd. Het dringende advies om thuis bezoek te beperken tot drie personen raakt iedereen, jong en oud. En maar één groepje per dag, dus geen "blokjesverjaardagen meer" zoals premier Rutte het dinsdag formuleerde. Verder wordt er nog gewerkt aan een mondkapjesplicht.

Ik ben er me volledig van bewust hoe ingrijpend deze aanscherping voor u is. We moeten er samen voor zorgen dat de maatregelen zo kort mogelijk duren. Dit kan door ze goed na te leven. Alleen hopen dat ze maar tijdelijk zijn helpt niet.

Lieve mensen, wat ben ik trots op hoe Woensdrecht zich tot op heden door de crisis heeft geslagen. Helaas neemt ook in onze gemeente en in de regio het aantal besmettingen fors toe. Er zijn weer enkele inwoners overleden en de ziekenhuisopnamen nemen toe. Dat baart mij ernstige zorgen.

Wij hebben in ons land een fantastisch goed zorgsysteem. Corona stelt dat zorgsysteem door de zeer snel oplopende cijfers zwaar op de proef, ook in onze eigen regio. Andere zorg die u of uw naasten misschien nodig hebben komt in het gedrang. Het terugdringen van het aantal besmettingen is mijn en ik hoop ook uw prioriteit. Niet alleen om de zorg op peil te houden, ook om onze getroffen ondernemers weer zo snel mogelijk open te laten gaan. Om te kunnen sporten en vooral om elkaar weer te kunnen ontmoeten, binnen en buiten. Ik vraag u intussen oog te hebben voor elkaar om ervoor te zorgen dat zowel corona als eenzaamheid geen vaste voet aan de grond krijgen. Alleen samen kunnen wij dit virus het hoofd bieden.

Ik vertrouw op uw medewerking, houd vol en help elkaar zodat we samen door deze moeilijke periode heen komen.

Ik wens u sterkte en alle goeds.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester
Steven Adriaansen

Pagina opties