Update 19 juli 2021: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2) vastgesteld

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft op 13 juli 2021 de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2) vastgesteld. Deze regeling volgt de oorspronkelijke regeling TONK op. De veranderingen:

  • de regeling is verlengd t/m 30 sept (landelijk)
  • ook de maanden mei en juni tellen mee als het gaat om inkomensterugval
  • de eenmalige tegemoetkoming TONK wordt verhoogd
  • heeft u al gebruik hebben gemaakt van de regeling, dan krijgt u automatisch ook een tegemoetkoming voor de komende periode ter hoogte van 750 of 1500 euro (afhankelijk van de situatie)

Voor wie?

Heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld huur, hypotheek of energiekosten door inkomensterugval door de coronacrisis? Mogelijk komt u in aanmerking. Voor informatie en aanvragen kunt u terecht bij ISD Brabantse Wal: woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand (kies voor: covid-19). Het kan zijn dat de voorwaarden van TONK 2 hier pas later vermeld worden.

De beleidsregels TONK 2 zijn langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de tekst van de beleidsregels in de decentraleregelingenbank op overheid.nl.

Hulp nodig?

Startpunt Grip op Geld helpt u graag bij de aanvraag, als u er niet uitkomt. Bel in dat geval: 0164 672049 of mail: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.

Pagina opties