Update 19 november: Nieuwe noodverordening in werking

Op 18 november 2020 is er een nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking getreden met daarin de maatregelen die gelden tijdens de gedeeltelijke lockdown.

Alle documenten rond noodverordeningen zijn ook terug te vinden op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: www.vrmwb.nl (rechterkant van de pagina, in het blok 'downloads')

Pagina opties