Update 20 maart

Woensdrecht is een grensgemeente. Let daarom op dat er in België en Nederland andere maatregelen gelden.

De vuistregel in België is en blijft: blijf zoveel mogelijk thuis en gebruik liefst enkel voor essentiële verplaatsingen (zoals je werk, de post of de apotheek) de auto of het openbaar vervoer.
Ook zijn er regels om wat men noemt ‘samenscholing’ tegen te gaan. Wandelen mag bijvoorbeeld in je eentje en met de mensen waarmee je dagelijks samenwoont, meestal is dat je gezin. Er mag ook nog één andere persoon, van buiten het gezin, meewandelen. Meer dan dat wordt ‘samenscholing’ genoemd en is verboden. Wie maatregelen tegen het coronavirus negeert in België kan hiervoor een boete krijgen!

Kijkt u voor meer informatie op www.info-coronavirus.be.

Pagina opties