Update 21 januari: Gezamenlijk statement burgemeesters politiedistrict De Markiezaten

De acht burgemeesters van het politiedistrict De Markiezaten zijn woensdag 20 januari 2021 bijeen geweest om te praten over de nieuwe coronamaatregelen. Het gaat hierbij om de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Zij stellen in gezamenlijkheid dat de lokale, regionale en provinciale belangen via het Veiligheidsberaad, aan het kabinet kenbaar zijn gemaakt. Zij spreken daarbij, zoals de hele coronacrisis, hun vertrouwen uit in de experts en het demissionaire kabinet.

Gezamenlijk statement van de acht burgemeesters

“Het tijdelijk invoeren van een avondklok is een ingrijpende maatregel die de vrijheid van onze inwoners ernstig inperkt en de nodige impact geeft. Dat realiseren we ons terdege. We gaan ervan uit dat het merendeel van de samenleving inziet dat een avondklok noodzakelijk is en ook respecteert. Nagenoeg iedereen begrijpt dat extra maatregelen, waaronder ook deze avondklok, nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus en de nieuwe varianten tegen te gaan. We ondersteunen van harte de oproep van het kabinet aan mantelzorgers om hun belangrijke zorgtaak te blijven doen. Voor onze jongeren blijven er gelukkig tot 21.00 uur voldoende mogelijkheden om te kunnen sporten. We blijven samen volhouden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen er aan.”

Capaciteit

Binnen het politiedistrict De Markiezaten zien de politie en BOA’s in nauwe samenwerking toe op de naleving van de coronamaatregelen. Dat gebeurt binnen de beschikbare capaciteit en de bestaande samenwerkingsafspraken. Er wordt hiervoor (vooralsnog) geen extra capaciteit ingehuurd.

Pagina opties