Update 22 mei: Brief aan horecaondernemers over terrassen

De gemeente heeft een brief gestuurd aan horecaondernemers waarin we aangeven mee te willen denken bij tijdelijke uitbreiding van een terras. Vanaf 1 juni aanstaande mogen restaurants, cafés en terrassen weer heropenen met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Beste horeca ondernemer,

Zoals bij u bekend is het vanaf 1 juni 2020 toegestaan uw restaurant, café en/of terras te heropenen, uiteraard met inachtneming van de maatregelen opgesteld door het RIVM. Voorop staan beheersbare bezoekersaantallen en de beperkte mobiliteitsstromen en het voorkomen van groepsvorming. In tegenstelling tot eerdere berichten mogen restaurants en cafés maximaal 30 personen per adres ontvangen, exclusief personeel. Het aantal bezoekers op het terras is afhankelijk van de grootte van het terras. In alle gevallen moet iedereen zich houden aan de 1,5 meter afstand, ook personeel onderling als ook richting de klant. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen, zij mogen wel binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

De gemeente Woensdrecht is blij dat de horeca in de gemeente langzaam weer wordt opgestart. Wij delen uw zorgen, niet alleen over uw gezondheid en die van uw medewerkers, maar ook over de toekomst van uw bedrijf. Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel ondernemers in financiële problemen kan brengen en dat er ook na 1 juni veranderingen nodig zijn om dit te voorkomen. Om deze reden wil de gemeente Woensdrecht graag met u meedenken en u faciliteren uw terrassen tijdelijk uit te breiden.

Wat houdt dit in?

Het is mogelijk om via de gemeente Woensdrecht kosteloos een tijdelijke aanvulling op uw vergunning aan te vragen voor het tijdelijk uitbreiden van uw terras. Dit is mogelijk op uw eigen terrein, maar de gemeente Woensdrecht denkt ook met u mee over de mogelijkheden om uw terras uit te breiden op openbare grond. Het is daarnaast ook mogelijk om ons eerst uit te nodigen ter plaatste te gaan kijken om samen over een oplossing na te denken. Voor de tijdelijke aanvulling op uw vergunning worden geen leges verrekend.

Wat hebben wij dan van u nodig?

Om uw terras tijdelijk te mogen uitbreiden vragen wij u een mail te sturen naar onze bedrijfscontactfunctionaris. Wij vragen u hierbij de volgende gegevens aan te leveren:

  • Tekening/plattegrond huidige situatie (het huidige terras inclusief indeling terras)
  • Tekening/plattegrond van de nieuwe situatie (indeling terras en de looproutes)
  • Vermelding van de grondeigenaar en zijn/haar toestemming
  • Uw contactgegevens (inclusief telefoonnummer)

Hoe verloopt het proces?

  1. U dient kosteloos uw aanvraag en de benodigde informatie in bij de bedrijfscontactfunctionaris Rowena van de Klundert via r.van.de.klundert@woensdrecht.nl
  2. Onze toezichthouder komt indien mogelijk in week 22 ter plaatse de situatie bekijken, controleren en denkt met u mee over de maatregelen.
  3. Indien de toezichthouder akkoord is met uw maatregelen ontvangt u een toestemmingsbrief. Hiermee kunt u direct starten met de uitbreiding van het terras (uiteraard vanaf 1 juni).
  4. Uiterlijk 5 werkdagen na het ontvangen van de toestemmingsbrief ontvangt u het officiële document: de tijdelijke aanvulling op uw bestaande vergunning inclusief de aanvullende terrasregels.
  5. Er zullen controles worden uitgevoerd op naleving van de richtlijnen van het RIVM. Dit gebeurt naar aanleiding van gemaakte afspraken, op basis van meldingen en steekproefsgewijs.

Inmiddels heeft de toezichthouder iedereen die zich al heeft aangemeld benaderd voor het maken van een afspraak. Mocht dit bij u niet het geval zijn kunt u een mailtje sturen naar de bedrijfscontactfunctionaris Rowena van de Klundert via r.van.de.klundert@woensdrecht.nl om alsnog een afspraak in te plannen.

Waar moet u rekening mee houden?

U bent als ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen personeel en voor de toestemming van de grondeigenaar. Daarnaast is het ook uw verantwoordelijkheid de tijdelijke uitbreiding van het terras af te stemmen met uw omgeving, indien zij hier overlast of hinder van zouden kunnen ondervinden. Voor de tijdelijke aanvulling op uw vergunning worden geen leges verrekend. De bestaande terras regels, zoals bij u al bekend, blijven ook nu gelden. Zo is het niet toegestaan gevaar, hinder, schade of overlast te veroorzaken. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het vrijhouden van een doorgang, objecten en nooduitgangen. Een nieuwe maar zeer belangrijke regel is dat u te allen tijde de regels van het RIVM moet opvolgen. Dit geldt niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor uw eigen personeel.  

Let op: Houdt u het bij uw huidige terras? Ook dan dient u zich aan de regels van het RIVM te houden. Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de indeling en looproute van uw terras.

Informatie financiële ondersteuning

Daarnaast willen we u nogmaals meegeven dat alle beschikbare informatie over financiële ondersteuning gebundeld wordt op de speciaal ingerichte ondernemerspagina op onze website.

We willen nogmaals benadrukken dat we graag met u meedenken en u faciliteren in het uitbreiden of aanpassen van uw terras. Wij gaan er samen met u voor zorgen dat u per 1 juni de bedrijfsvoering zo goed mogelijk en op de juiste manier terug kan opstarten! Onze waardering en complimenten voor jullie veerkracht en ondernemerschap in deze bizarre tijden!

Met vriendelijke groet,

Rowena van de Klundert │beleidsmedewerker vrijetijdseconomie & bedrijfscontactfunctionaris

Gemeente Woensdrecht │Huijbergseweg 3 │ 4631 GC Hoogerheide │ Postbus 24 │4630 AA Hoogerheide

Pagina opties