Update 23 maart

De burgemeesters van Kapellen, Stabroek en Woensdrecht hebben gezamenlijk een brief opgesteld over het grensverkeer in onze regio.

Vanwege de ligging van onze gemeente: grensarbeiders in vitale sectoren en met een cruciaal beroep kunnen vanaf 22 maart sneller de grens over met een speciaal vignet.

Afsluitingen grensverkeer

Vanwege de maatregelen die de federale overheid van België heeft getroffen, is de grens tussen Nederland en België op veel plaatsen fysiek afgesloten. In onze gemeente blijven diverse overgangen open met grenscontrole. België blijft ook bereikbaar via A4/A12. De overige wegen die Nederland met België verbinden zijn door de Belgische overheid fysiek afgesloten met roadblocks en containers. Daarbij kan het voorkomen dat de afzetting op Nederlands grondgebied is geplaatst. Op verzoek van de gemeente Woensdrecht is vandaag aan de Belgische buurgemeenten verzocht om nog eens te kijken naar het mogelijk verplaatsen van een aantal afzettingen. Wellicht kan hiermee de overlast voor onze inwoners in Putte wat worden beperkt.

De drie burgemeesters van ‘Putte’ hebben een gezamenlijke brief opgesteld over de consequenties van de grensmaatregelen voor de inwoners van Woensdrecht, Kapellen en Stabroek opgesteld. Deze treft u als bijlage aan.

Pagina opties